På Nälstaskolan i Bromma ska eleverna röra på sig varje skoldag. Automatiskt får då också läraren motion.
– Första gången jag provade var det ansträngande men man vänjer sig snabbt, säger rektor Merja Rombach.

I samarbete med Friskis & Svettis och Korpen – Svenska Motionsidrottsförbundet arbetar Nälstaskolan för att uppmuntra eleverna att röra på sig. Det gäller alla 484 elever, från dem som går i förskoleklass upp till sexan.

Det ordnas dans på rasterna, i skolarbetet finns promenader och skolgymnastik inlagda och eleverna uppmuntras att gå eller cykla till skolan istället för att åka bil. Merja Rombach säger att detta har gjort att elevernas resultat har förbättrats. De har fått bättre resultat i nationella proven. En bieffekt är att också lärarna får motion.

– Det är de som leder pausgymnastiken och när eleverna går promenader är lärarna också med.

När skolan satsade som mest på att få eleverna att inte åka bil så undvek även lärare att ta bilen.

– En del lärare bor långt bort, men de ställde bilen en bit bort och gick sista biten, säger Merja Rombach.

WHO:s hälsobegrepp
Utöver att lärarna rör sig i samband med att eleverna gör det har skolan gjort särskilda satsningar för de vuxnas hälsa, exempelvis kan de avsätta viss arbetstid till att träna och man ska få tillgång till ett gym. Men för Merja Rombach är hälsa något mycket mer än motion och träning.

– Det är bara en liten del av vårt arbete.

Skolan utgår från WHO:s definition av hälsa ”ett tillstånd av fullständigt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp”. Med det vill man betona att man tar in en persons hela situation. När Merja Rombach började på Nälstaskolan var det en del lärare som mådde dåligt.

– Det fanns inte någon struktur och ordning. Skolan hade dessutom varit utan ledning i fem månader. Jag kände att här vill jag ”städa upp”.

Hon säger att det är mycket som kan påverka personalens hälsa.

– När det är oorganiserat på en arbetsplats gör det att arbetet blir ostrukturerat. Det skapar otydlighet vilket leder till oro.

Tryggare med planering
Ett exempel är att man tidigare inte hade någon ordentlig ekonomisk planering. Lärarna visste inte på förhand vad pengarna skulle räcka till under året. Nu finns en budgetansvarig.

– Balans i budgeten bidrar till att skapa trygghet på arbetsplatsen. Det är också viktigt för hälsan.

Utgångspunkten i allt arbete är en gemensam värdegrund som ska sätta avtryck i vardagen. Grunden är demokrati, tolerans, självrespekt, rättskänsla, generositet och omtanke.

Värdegrund kan lätt bli tomma ord. Merja Rombach håller diskussionen vid liv genom att problematisera begreppen. När det gäller tolerans exempelvis så skriver hon i dokumentet för värdegrunden: Toleransen måste ha gränser och vi måste våga ge varandra kritik – om möjligt konstruktiv. Ibland kanske vi bör minska på toleransen och istället öka omtanken om varandra. Detta gäller också relationen mellan personal och föräldrar.

Årets chef?
Merja Rombach säger att man på Nälstaskolan redan nått långt i sitt hälsoarbete. Flera undersökningar har visat att lärarna trivs och sjukfrånvaron har minskat. Den 14 mars kanske Merja Rombach får pris för detta. Hon är en av tre chefer som nominerats till årets chef i kategorin ”Hälsobefrämjande ledarskap”. Priset delas ut på Kompetensgalan på Grand Hotel i Stockholm 17 mars.