Motion och idrottsträning har dokumenterat god effekt ur hälsosynpunkt. Mindre känt är att vardaglig fysisk aktivitet i form av hushållsarbete, lek och omhändertagande av barn, cykling och promenad, hobbyverksamhet samt yrkesarbete kan vara nog så viktigt för hälsan.

Den behöver dock vara av ganska lång varaktighet, eftersom intensiteten är relativt låg. Promenad är den rörelseform som har störst potential att öka den fysiska aktiviteten i landet.

Negativa effekter av motion
Det finns relativt få negativa effekter av lågintensiva fysiska aktivitetsformer. Risken för en akut hjärtinfarkt vid motionsjoggning är mycket låg. Eftersom de flesta andra fysiska aktiviteter, frånsett idrottsträning, har lägre intensitet än joggning är risken ännu mindre för hjärtattack när man utövar dem.

Ett betydligt vanligare besvär är ortopediska skador. Såväl vrickningar och andra akuta händelser som belastningsskador av typ inflammationer i benhinnor och ledstrukturer är relativt vanliga. Hos otränade personer kan träningsvärk uppkomma. Den är dock helt ofarlig.

Faktorer av betydelse för aktiv livsstil
Omgivningens stöd är av stor betydelse för om en person är regelbundet fysiskt aktiv. Tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet är också viktigt i sammanhanget. Målsättningen med skolans idrottsundervisning är just att ge bestående intresse och goda erfarenheter av fysisk aktivitet. Av omgivningsfaktorerna är socialt stöd från familj och vänner mycket viktiga.