Att träning ökar det mentala välbefinnandet har kanske de flesta upplevt. Nu har forskaren Astrid Björnebekk studerat varför och kommit fram till att motion stimulerar tillväxt av nya nervceller i hjärnan.

Träning förbättrar minnet och inlärningsförmågan.

Motion brukar ofta rekommenderas för att minska stressen och komma bättre i balans. Nu kan forskningen förklara varför det är så. Träning stimulerar tillväxten av nya hjärnceller, samt produktion och frisättning av nervtillväxtfaktorn BDNF och neuropeptiden NPY. Dessa är viktiga för hjärnans plasticitet och påverkar både humöret, minnet och inlärningsförmågan.

Stress däremot kan leda till celldöd av känsliga nervceller i hippocampus och minska nytillväxten av nervceller i hjärnan, vilket gör att vi mår sämre.

– Vi har sett att deprimerade råttor har lägre tillväxt av hjärnceller i hippocampus, ett område som är viktigt för minnet och inlärningen, säger Astrid Bjørnebekk, forskare vid Karolinska institutet.

Det Astrid Björnebekk har intresserat sig för är om motion fungerar på liknande sätt i hjärnan som antidepressiva läkemedel. Med hjälp av försök med råttor som fått springa i springhjul har hon sett en stor likhet.

– Både antidepressiva läkemedel och löpning stimulerar nyproduktion av hjärnceller och mängden av vissa neuropeptider som man tror har samband med depression. Därför är träning också troligen bra i förebyggande syfte.

Träna efter förmåga
Några rekommendationer om hur mycket man ska träna vill Astrid Björnebekk däremot inte ge. Det är olika för var och en och det viktigaste är att lyssna på sin egen kropp, säger hon.

– Det kan vara svårt för svårt deprimerade att hitta motivation att träna. Man får hitta något som passar en själv. Det viktigaste är att känna sin egen kropp och är man i dålig form är det bättre att göra det man kan.

Hon lägger till att träning också kan vara beroendeframkallande.

– Motion aktiverar belöningssystemet på samma sätt som andra saker som kan skapa ett beroende och kan förklara varför många upplever en kick av att träna.

Social samvaro viktigt
Stimulans och social samvaro bidrar också till ökat välbefinnande. Astrid Björnebekk berättar om ytterligare ett experiment, där hon undersökt om social isolering påverkar dopaminreceptorerna i hjärnans belöningssystem hos råttor. Den ena gruppen råttor hade en genetisk predisposition för depression och den andra gruppen var normala.

– Hälften av råttorna från bägge grupperna sattes i isolation medan de andra fick vara tillsammans. De som fick vara tillsammans visade ingen skillnad på nivån av D2-receptorer vare sig de var predestinerade för depression eller inte. Bland de råttor som isolerades däremot visade de som var genetiskt känsliga för depression ganska snart på sänkta nivåer av D2-receptorer.

Råttförsöket visar att brist på stimulans och ensamhet skapade en skillnad i råttornas hjärnor som inte fanns där från början. De som fick vara i grupp hade samma värden, medan de som var genetiskt predestinerade för depression var mer sårbara för isolering.

Forskningen om motion har däremot inte påverkat Astrid Björnebekks egna vanor. Från att tidigare ha varit elitidrottsman har hon efter att fått barn dragit ner på träningen rejält.

– Men jag hoppas komma igång igen nu. Man märker att det påverkar humöret och att man mår bättre av att träna.