Av studien framgår att motion är bästa sättet att bli av med bukfetman. De som motionerade minst två gånger i veckan, minst en halvtimme per gång, hade 75 procent lägre förekomst av bukfetma än de som motionerade måttligt eller inte alls.

– Att livsstilen har betydelse är knappast någon nyhet. Men att fysisk aktivitet var en så dominerande friskfaktor trodde vi inte. En fördel för den som vill minska hjärtrisken är att bukfettet är lättare att bli av med än fettet som sitter på exempelvis lår. Och även små förändringar kan ge positiv effekt på hälsan, säger Mats Halldin, läkare och forskare på Instituet för miljömedicin.

Så mäter du midjemåttet
Bukomfång mäts i stående ställning och efter utandning, mitt emellan revbensbågen och höftbenskammen. Bedömning av bukomfånget är oberoende av längden. Håll måttbandet sträckt, men dra inte åt.
Om du är man är gränsen för bukfetma 102 cm.
Om du är kvinna är gränsen 88 cm.